Amaç ve Kapsam

Amaç:

Uluslararası Hakemli İşletme Dergisi (UHİD), işletme ve yönetim alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve küresel bir etki yaratmak amacıyla 2020 yılında kurulmuştur. Dergi, akademik titizlik ve bütünlüğü ön planda tutarak, dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılara ve akademisyenlere bir platform sunmayı hedefler. Yayın politikaları, çeşitli konularda özgün ve öncü araştırmalara destek vererek, işletme ve yönetim disiplinindeki bilgi birikimini artırmayı amaçlar.

Kapsam:

UHİD, işletme ve yönetim alanında gerçekleştirilen orijinal ve öncü araştırmalara odaklanan bir akademik yayın platformudur. Dergi, çift kör hakem değerlendirmesi sürecinden geçen makalelere yer vererek akademik kaliteyi korur. İşletme Muhasebesi ve Finans, İşletme Ekonomisi, İş Etikleri, Tüketici Davranışı, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Dijital Pazarlama, Ekonomi, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Davranış, Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi, İnsan Yönetimi, Örgütsel Davranış, Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Psikometrik Çalışmalar, Literatür İncelemesi ve Meta-Analiz gibi geniş bir konu yelpazesini kapsar. Yılda iki kez yayımlanan dergi, açık erişim ilkesiyle yayın yaparak uluslararası akademisyenler ve araştırmacılar için bir bilgi kaynağı oluşturmayı amaçlar.