Makale Değerlendirme Süreci

Bu rehber, hakemlerin iş sürecini basitleştirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlar. Dergi Sistemini kullanarak değerlendirme sürecini tamamlamak için "Hakemlik Süreçleri" videosunu izlemeniz önerilir.

Hakemler, uzmanlık alanlarındaki bir makaleyi eleştirel bir şekilde okumak ve değerlendirmek amacıyla görevlendirilir. Hakemlerden makaleler hakkında saygılı, yapıcı ve dürüst bir geri bildirim sağlamaları beklenir. Hakemlerin makalenin güçlü ve zayıf yönlerini tartışması, kalitesini artırmak için önerilerde bulunması, çalışmanın özgün olup olmadığını değerlendirmesi önem arz etmektedir.

Değerlendirmeden Önce:
Uzmanlık Uyumu: Makalenin sizin uzmanlık alanınızla uyumlu olup olmadığına dikkat edin. Uyumlu değilse, editöre bilgi verin ve alternatif bir hakem önerin.
Zaman Yükümlülüğü: İncelemeler, iki hafta içinde tamamlanmalıdır. Bu mümkün değilse, editöre bilgi verin ve bir değişiklik önerin.
Çıkar Çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması varsa değerlendirmeden önce editöre bildirin.

Değerlendirme Sırasında:
İçerik Kalitesi ve Özgünlük: Makalenin yeni bakış açıları sunup sunmadığını ve derginin standartlarına uygun olup olmadığını değerlendirin. Araştırmanın alana önemli katkı sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

Düzen ve Netlik: Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinin netliğini değerlendirin. Bilgilerin mantıklı bir şekilde sunulup sunulmadığını ve verilerin, tabloların, şekillerin ve resimlerin açık olup olmadığını kontrol edin.

Kapsam: Makalenin derginin amaçları ve kapsamına uygun olup olmadığından emin olun.

Yorum ve Değerlendirme

Gizlilik: Tüm içerikleri gizli tutun ve izinsiz olarak üçüncü taraflarla paylaşmayın.

Etik Konular: Şüpheli gördüğünüz herhangi bir intihal, sahtekarlık veya etik ihlaller varsa editöre bildirin.

Son Adımlar:
"Hakem Formunu" belirtilen tarihe kadar online ortamda doldurun ve değerlendirme sürecini tamamlayın. Geri bildiriminiz, editörün kararını büyük ölçüde etkileyecektir.

Sadece editörlere yönelik yorumları ve yazar(lar)a yönelik yorumları net bir şekilde belirtin. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa dergi editörüne başvurun.